Elleveranser

Enkelt   Tryggt   Personligt

Elleveranser

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996. Sedan dess har företag kunnat välja elleverantör. Själva leveransen av el sköts alltjämt av lokala nätbolag. All el prissätts på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Priset på el har varierat kraftigt under åren vilket medfört svårigheter för kunderna att veta när och vad man ska välja - fast eller rörligt.

För att kunna erbjuda det bästa elavtalet så lägger vi samman alla våra Flexpriskunders förbrukning i en stor elportfölj. Storleken blir då av den dignitet som krävs för att vi ska kunna prissäkra vid flera tillfällen under året. Vi sprider elköpen över tid för att minimera riskerna. Dessa korta prissäkringar eliminerar tillfälliga pristoppar på den nordiska elbörsen, Nord Pool, och gör samtidigt att elpriset alltid är marknadsanpassat.

Genom att delta i denna portfölj så kan även mindre och medelstora elkunder uppnå samma fördelar som de stora elförbrukarna.

Det här unika konceptet kallar vi Flexpris.