Årlig hälsokontroll EL

Vi hjälper er sänka era energikostnader

Vi hjälper er sänka era energikostnader

Årlig hälsokontroll EL – ta tempen på din energianvändning

Första steget till att börja energieffektivisera är att förstå var, när och hur energi används i er verksamhet. Elkraft hjälper därför ert företag att få överblick på er energianvändning. Likt en enkel hälsokontroll på vårdcentralen undersöker vi hur ert företags anläggningar presterar energimässigt. Med hjälp av energistatistik skapar vi en bild av er energisituation. Vi jämför sedan denna med nyckeltal och bedömer möjligheten att genomföra energibesparande åtgärder.
Denna tjänst kallar vi Årlig Hälsokontroll EL.

För mer info om Årlig hälsokontroll EL ring 08-447 48 10 och fråga efter Teknisk avdelning.