Tekniska tjänster

Visualisering och rapportering - energiuppföljning för ökad kontroll

EnergiWEB

För att få bättre kontroll över hur er verksamhet använder energi erbjuder Elkraft Sverige det webbaserade energiuppföljningssystemet EnergiWEB. Detta är ett verktyg som gör det enkelt att arbeta med energiuppföljning. Med EnergiWEB får ni tillgång till detaljerad energistatistik oavsett nätleverantör. Verktyget är anpassat för användare som aktivt vill arbeta med energi-
effektivisering.

Kvalitetsrapporter

Har er verksamhet många anläggningar och ni önskar på ett enkelt sätt att få översikt över er energianvändning och faktureringsinformation erbjuder Elkraft Sverige det vi kallar Kvalitetsrapporter. På Excel- eller CSV-format sammanställs förbrukning och kostnader per anläggning och månad.

För mer info om energirapportering ring 08-447 48 10 och fråga efter
Teknisk avdelning.