Tekniska tjänster

Att mäta är att veta

Behöver ni veta hur elen används i era fastigheter? Tycker ni det är krångligt att hantera undermätare och administrera fördelningen av elkostnader till hyresgäster. Då har Elkraft Sverige lösningen för er. Genom att erbjuda ett komplett utbud av tjänster med undermätning kan Elkraft möta just ert behov.

Undermätning för Energiuppföljning

För industri, fastighetsägare och andra aktörer som vill följa upp hur el och andra energislag används i verksamheten erbjuder Elkraft följande tjänster:

  • Installation och drift av undermätare
  • Automatiserad insamling av mätdata
  • Webbaserat energiledningsverktyg

Undermätning för Debitering av el

För fastighetsägare som vill kunna mäta el för fakturering av hyresgäster erbjuder Elkraft följande tjänster:

  • Installation och drift av undermätare
  • Automatiserad insamling av mätdata
  • Webbaserat energiledningsverktyg
  • Fakturering direkt mot hyresgäster

För mer info om undermätning ring 08-447 48 10 och fråga efter
Teknisk avdelning.