EKL

Lagen om energikartläggning i stora företag

Nya lagkrav

I juni 2014 antogs en ny lag om Energikartläggning i stora företag (EKL). De företag som omfattas av lagen måste utföra en energikartläggning för att identifiera energibesparande åtgärder. Det finns olika metoder för hur denna typ av energikartläggning kan genomföras. Elkraft Sverige har tagit fram en lösning som hjälper ert företag med processen att uppfylla EKL och att välja den kartläggningsmetod som passar er verksamhet bäst.

Certifierad energikartläggare

Elkraft Sveriges tjänster för energikartläggning och EKL erbjuds i egen regi med egen certifierad personal och/eller i samarbete med väletablerade teknikkonsulter som har stor erfarenhet inom energiområdet och att arbeta med energieffektivisering.

För mer info om EKL ring 08-447 48 10 och fråga efter Teknisk avdelning.