Samfakturering

Samfakturering av alla el- och nätfakturor

Administration och kontroll

En inte försumbar del av det verkliga elpriset är kostnaden för att administrera elfakturorna, som blir många i verksamheter med många elabonnemang och föränderlig verksamhet. Vår erfarenhet är att den interna kostnaden för administrationen lägger till åtminstone 10 % ovanpå de synliga kostnaderna för elleveransen.

Vi tänker oss en kund med 100 elabonnemang, vilket inte alls är ovanligt för butikskedjor och andra geografiskt spridda organisationer. Det innebär 1 200 elfakturor per år som ska hanteras. Till detta kommer avräkningsfakturor och eventuella kreditfakturor. Om nätbolaget inte är detsamma som elleverantören, tillkommer lika många nätfakturor.

Elkraft Sverige erbjuder samfakturering av samtliga el- och nätfakturor. Floden av fakturor reduceras på så sätt till en enda elfaktura per månad, uppställd så att den klart och begripligt fördelar kostnaderna på varje förbrukningsställe.

I stället för att märka förbrukningsstället med ett anonymt anläggningsnummer, anpassar vi oss till kundens eget sätt att identifiera kostnadsstället. Fakturan har också en uppdaterad sammanställning av alla abonnemang på baksidan.
Samlingsfakturan sammanställer samtliga el- och nätkostnader månadsvis och utgör därmed ett utmärkt underlag för uppföljning av kundens elbudget.

Och inte minst viktigt – Elkraft Sverige säkerställer att fakturorna är korrekta.

Kunden har alltid tillgång till sin kontaktperson på Elkraft Sverige för frågor om fakturor och abonnemang.

Samlingsfaktura

En inte försumbar del av det verkliga elpriset är kostnaden för att administrera elfakturorna, som blir många i verksamheter med många elabonnemang. Elkraft Sverige erbjuder samfakturering av samtliga el- och nätfakturor.